School voor gemeenschapsvorming en initiatiefkunde.

De School voor gemeenschapsvorming en initiatiefkunde begeleidt bij het toepassen en leren werken met gedragen besluitvorming. Met succes! Het draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven (zoals woonprojecten (Eikpunt Nijmegen, Ubuntuplein Zutphen, Bosveld (Oosterwold), Ondernemend Wonen Almere), scholen en de ontwikkeling van zelforganisatie (o.a. bij kinderopvang Het Kleine Huis in Amsterdam, Oosterwoldschool Sophia, vrije initiatiefschool Talander). Ook Ecobosch, CW Ede en CW Haarlem, evenals een zelfsturend team van het CJG in Haarlem werken met gedragen besluitvorming.

Walter Hamers, Directeur woningbouwcorporatie Talis over gedragen besluitvorming bij woonproject Eikpunt in Nijmegen.

video placeholder
video placeholder

Wat is gedragen besluitvorming?

In het samenwerken tussen mensen doen zich problemen voor die vaak te maken hebben met een onduidelijke of niet-gedragen manier van besluitvorming. De problemen verschijnen meestal als conflict, traagheid, teleurstellingen in de mate van betrokkenheid van mensen of gebrek aan openheid voor een gesprek. De meeste mensen zijn wel geneigd om het belang, de mening en de visie van de ander mee te wegen in besluitvormingsprocessen. Toch lukt het vaak niet om het hele proces zo vorm te geven, dat die persoonlijke belangen, meningen en visies ook echt recht worden gedaan, en waar nodig kunnen worden overstegen. De techniek van de gedragen besluitvorming biedt een oplossing om tot daad-werkelijk gedragen besluiten in een gemeenschap of organisatie te komen. Het besluitvormingsproces loopt dan efficiënter en de werkzaamheid van de genomen besluiten wordt erdoor versterkt. Individuele capaciteiten van betrokken mensen worden zichtbaar en benut, een gemeenschappelijk leerproces wordt mogelijk en de gemeenschappelijke ‘spirit’ gaat spreken. 

Scholing

Trainingen en workshops

Introductie Werken met gedragen besluitvorming: hoe gaat dat?
2,5 uur Verkenning van het besluitvormingsproces in de mens en in de gemeenschap of organisatie. Vertrekpunt is je eigen ervaring met besluitvorming. 

Donderdag 16 januari, van 20.00 uur – 22.00 uur
Woongemeenschap Eikpunt, Duitslandstraat; Kosten: € 15,--

Workshop Werken met gedragen besluitvorming
Je ervaart waar het beter kan door gedragen besluitvorming. We kijken terug naar een besluitvormingsproces. Workshop van twee dagdelen (of als je de introductie al hebt gevolgd, één dagdeel) waarin je de werking van gedragen besluitvorming leert kennen aan de hand van een evaluatie van een besluitvormingsproces.

Training Gedragen besluitvorming
Hierin leer je besluitvormingsprocessen binnen je project of organisatie zo vorm te geven, dat er steeds draagvlak binnen de gemeenschap gecreëerd wordt, en daarmee de participatie van de betrokkenen, en dus de gemeenschap of organisatie als geheel, wordt versterkt.

Data van het scholingstraject voorjaar 2020
Er zijn vier bijeenkomsten op dinsdagen, van 10.00 uur -17.00 uur op de volgende data: 4 een 18 februari, 3 en 17 maart.

Informatie en aanmelding
Aanmelding kan geschieden bij:
School voor gemeenschapsvorming en initiatiefkunde
t.a.v. Ingrid Busink
Beckenstraat 1
7233 PC Vierakker
06-44426950
ingrid@bouwenmetmensen.nl
www.bouwenmetmensen.nl

Download voor aanvullende informatie:
Brochure - Gedragen besluitvorming voorjaar 2020 - Bouwen met mensen

Introductie, workshop of training op locatie
Op verzoek verzorgen wij bij jou in je team, organisatie, school of woonproject een introductie, workshop of training die aansluit bij jullie eigen situatie en vragen.

Begeleiding

Begeleiding bij het nemen van een besluit
We begeleiden je individueel, in je groep/gezin of gemeenschap, bij het nemen van een besluit. Zelf bepaal je de inhoud, en vanzelfsprekend neem je ook zelf het besluit. Wij zorgen voor de vormgeving en begeleiding van de stappen in het proces.

Begeleiding bij het creëren van draagvlak of bij belangrijke besluitvorming in je organisatie, project of gemeenschap
Soms zijn er belangrijke beslissingen die moeten worden genomen, waarin  je anderen mee wilt of moet (wet omgevingsvergunnning) nemen. Misschien zelfs iedereen in je organisatie of woongemeenschap. Of de bewoners van een appartementencomplex.

Bouwen met Mensen biedt een adequate begeleiding bij dergelijke processen. Bij voorkeur door jou, je medewerkers, een werk- of projectgroep te begeleiden in hún taak om een besluitvormingsproces tot een goed einde te brengen. Op die manier organiseer je niet alleen draagvlak voor het besluit dat genomen gaat worden, je krijgt tevens allerlei tools in handen om ook in de toekomst op een constructieve manier aan draagvlakcreatie te werken. En voor een vorm van communicatie die gemeenschapsvormend werkt.

Bij de start van een nieuw woonproject
Juist in een woonproject zoeken we naar gedragen besluitvorming, omdat we als bewoners allemaal gelijkwaardig zijn. Je kunt je hele woonproject met gedragen besluitvorming ontwikkelen. Al dan niet met begeleiding. Bouwen met Mensen werkt bij haar procesbegeleiding zelf ook met gedragen besluitvorming (www.bouwenmetmensen.nl).

Reviews

Deelnemers aan het scholingstraject Gedragen besluitvorming aan het woord:

  • ‘Veel praktische handvatten’ (Ondernemer-boerin)
  • ‘Het is van veel belang voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling in deze leeftijdsfase en de omgang met mijn naasten’ (Gepensioneerde vrouw, lid van woongemeenschap)
  • ‘Gedragen besluitvorming is een belangrijk instrument om de onderlinge verbanden gezond te houden en de eigen kracht van ieder te respecteren en te versterken’ (Ondernemer/procesbegeleider)
  • ‘Ik heb voldoende beeld, techniek en achtergrond meegekregen om zelf aan de slag te kunnen’ (initiatiefnemer particuliere school)
  • Het gaat om een andere vorm van denken, vanuit het middengebied, wat vaak wordt overgeslagen. Besluitvorming gaat normaal altijd meer van buiten (initiatiefnemer woonproject)
  • Het is van betekenis om de groep bij elkaar te kunnen houden; Het biedt een verankering in het geheel, om ergens te komen, zodat er meer daadkracht van kan komen (initiatiefnemer woonproject)
  • Je oordeelt minder snel, je gaat creatiever denken, je luistert veel meer. Ik ben wakkerder geworden voor mijn eigen neigingen. 

Waar wordt gewerkt met gedragen besluitvorming?Woongemeenschappen (Eikpunt Lent/Nijmegen, Ecobosch Den Bosch, CW Ede, Het Zandgoed Deventer, Ubuntuplein Zutphen, Woonderij Eos Zutphen, Ons Groene Huis Haarlem, Bosveld I en II in Oosterwold/Almere), boerderij de Oosterwaarde CV bij Deventer, Oosterwoldschool Sophia, Vrije Initiatiefschool Talander Zutphen. CJG Haarlem en Kinderdagopvang Het Kleine Huis Amsterdam zetten gedragen besluitvorming in bij de ontwikkeling en het goed functioneren van zelfsturende teams.

Contact

Wil je meer weten?

Wil je kennismaken met gedragen besluitvorming?

Wil je een training volgen over gedragen besluitvorming?

Wil je begeleid worden bij een vraagstuk met gedragen besluitvorming?

Neem dan met ons contact op door een mail te sturen naar info @ gedragenbesluitvorming.nl 

Wij gaan graag met je in gesprek om te onderzoeken hoe wij jou kunnen helpen.